Найвідомішою в Україні та за її межами є Запорізька Січ. Та значення самого слова “січ” майже ніхто не розуміє. Безліч версій про походження його від слова “сеча”, що означає битва, але значення цього слова досить просте. Слово січ використовувалось для позначення місць на річці, де її русло розсікається навпіл, тобто січеться. Слово січ не використовується в тих місцях, де в річці є невеличкий острів, а лише там, де русло ріки дійсно січеться і відділяє від берегів значну за площею ділянку землі. Земля, котра відділена обабіч двома руслами однієї ріки, називалась “урус”, “русь”, а пізніше “оболонь”.