Виготовлення оберегів із мінералів і каменів це робота спеціалістів. Ту важливою умовою є збереження біоенергетичних властивостей мінералів  в процесі обробки. Існують деякі міерали, котрі мають природні біоенергетичнівластивості і позитивно впливають на здоров’я людини, а існують мінерали, котрі вбрають необхідний заряд в місцях сили, вивченям яких займаться вохви укрїнської етнічної церкви.

Справжній оберіг з мвнералів і каменів виготовляється з використанням мінералів з постійним природним зарядом, котрі добуваються в місцях сили. Зазвичай, місця сили і мають такі властивості завдяки природному перебуванню в них великої кількості таких біоенергетичних матеріалів.  Обереги, виготовлені з таких мінералів мають велику силу, котра не втрачається з часом. Важливи фатором є використння необхідних символічних і психосомних факторів (форм і символів) котрі підсилюють дію оберегів.

Насправді, те, що здавна прийнято називати біологічною енергією, це не зовсім енергія. Це статичні звукові хвилі, окремого діапазону, котрі співпадають за частотою і довжиною з природніми хвилями здорових клітин людського організму. Тобто, біоеренгія це не енергія, а звукова інформація, природній шум здорових живих клітин. Від цього шуму залежить життя і здоров’я не лише окремих клітин, а і всього організму в цілому, з особливим впливом на соціальне сприйняття людини оточуючими, що впливає на її успішність і ефективність.

Експерти української етнічної церкви займаються вивченням цих явищ, систематизують і науково обгрунтовують, для подальшого виористання не лише в нетрадиційному розумінні, а й в традиційній медицині, будівництві і гігієні навколишнього середовища.

Наші волхви, провели серію досліджень впливу нетрадиційних біоенергетичних випромінювань (інформаційних хвиль і магнітного поля) на фізичне і емоційно психологічний стан людини. Таким чином, українські етнічні традиції отримали наукове обгрунтувння своєї дієвості і ефективності.

На думку фахівців, на здоров’я і успішність людей впливають статичні хвилі і магнітне поле. Ці статичні хвилі випромінюються різними матеріалами і різні за своєю природою. Деякі з них позитивно впливають на організм, а деякі вкрай негативно. при цьому, навіть здорові хвилі (позитивна біоенергія) піддаються природі звукової хвилі. Вони піддаються акустичним змінам і здатні, як лікувати, так і шкодити людині, в залежності від умов простору і геометрії.

Таким чином, виявлено, що стан людини і її успішність залежить від чотирьох факторів, котрі мають враховуватись в будівництві і оздоблені оселі і робочого місця: просторове положення відносно магнітного поля землі, матеріалів і мінералів, котрі використовуються в будівництві, геометричних форм будівлі і предметів побуту, котрі можуть відбивати і викривляти хвилі і психосоматичної символіки, котра наповнює життєвий простір людини.

Всі ці параметри враховані у виготовленні оберегів волхвами етнічної церкви.