Битва на Калці

Битва на калці досить скудно описана нашими істориками, але це була досить значуща подія в нашій історії. 31 травня 1223 року, військо русинів разом з половецькою кіннотою вийшли назустріч орді. […]

Січ

Найвідомішою в Україні та за її межами є Запорізька Січ. Та значення самого слова “січ” майже ніхто не розуміє. Безліч версій про походження його від слова “сеча”, що означає битва, […]

Русь

Немає слова, котре б було наскільки відомим і скандально спірним, як слово “русь”. Величезна кількість варіацій на цю тему існує сьогодні.В контексті спорів про право наслідування цієї назви відбуваються культурні, […]

Русь